tesa Extra Power Universal White

tesa Extra Power Universal White